Sygdom

Sygdom

Sygdom

Hvis jeres barn er syg:

Af hensyn til planlægning skal sygdom oplyses så hurtig som muligt og gerne per sms. Dette gælder også forsinkelser. Raskmelding oplyses til os dagen/eftermiddagen før, barnet møder i dagpleje. 

- Jeres barn må ikke komme i dagplejen, hvis det ikke kan følge en normal dagligdag.

- Jeres barn skal have været feberfrit i ét døgn, uden brug af febernedsættende medicin, før barnet kan møde i dagpleje igen.

- Ved sygdom følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer på www.sst.dk

- Vi modtager ikke børn på Panodil, da vi ikke kan vurdere, hvordan barnet har det - syge børn skal have forældres omsorg.

- Efter opkast eller diarré skal barnet have haft normal afføring inden, det igen kan møde i dagplejen, og der skal minimum være gået 48 timer efter opkast eller diarré, da dette kan smitte alle de andre lynhurtigt.

Der kan gives livsvigtig medicin i dagplejen ved eksempelvis astma og lignende, dog skal medicinen være udskrevet til det barn, det skal gives til, og der skal følge et dokument fra lægen med om, hvordan og hvornår, det skal gives.

Hvis én af os er syge (hvilket sjældent sker):

Vores erfaring siger, at der ofte ikke er "fuldt hus", så derfor kan den anden være vikar. Børnene vil på skift kunne benytte de ledige pladser ved den anden dagplejer. Vi benytter ikke vikar udefra ved sygdom. 

Vi oplyser sygdom så hurtig som muligt. Det samme gælder raskmelding. Hvis ikke det er ok med sms, så oplys os derom.

Hvis vores egne børn er syge:

Informerer vi jer om, hvad de fejler. I kan så selv tage stilling til, om I vil sende jeres barn af sted - dog skriver vi ikke, hvis de er hjemme med forkølelse eller anden let virus.