Priser

Pris for en plads

Pris for dagplejeplads

 Tilskuddet udbetales forud og til forældrenes konto. Og så skal man selv sørge for at få pengene overført til dagplejeren, senest d. 2. i måneden .

Er d. 2. fx. En lørdag el. søndag skal lønnen  være at se på dagplejerens konto senest om fredagen!

Prisen for en plads pr. 01.01.2023 er 9200 kr. Kommunens andel er 6327 kr. altså en forældrebetaling på 2873 kr. (Dette er inkl. bleer, engangsvaskeklude, vådservietter, affaldsposer, lommetørklæder, forklæder, klude, stofbleer, pudder, solcreme - selvfølgelig økologisk mad og så er det astma og allergiforbundet og svanemærket.)

OBS!

Der ydes søskenderabat, men ikke på lige fod med kommunal, da privat pasning er billigere. 

Opsigelses perioden er løbende måned + 1 måned