Kvalitet og værdier

Kvalitet og værdier

Vi mener, det er vigtigt:


- at vi hver morgen tager imod hver enkelt barn i børnehøjde med kram,

- at lytte og respektere barnet ved at have øjenkontakt med barnet og anerkende det.

- at der både er aktiviteter, som vi styrer, men også at børnene har tid til deres egne lege, da det er vigtigt for deres udvikling.

- at konflikter løses via dialog, så børnene føler sig forstået.

- at barnet føler sig trygt.

- at forberede barnet til børnehave - bl.a. ved at barnet bliver selvhjulpen og besøg i børnehaven.

- at have et godt forældresamarbejde.

- at der også er plads til at barnet har dårlige dage, hvor det kræver mere omsorg. (gælder ikke ved sygdom, da barnet har brug for sine forældre, når det er sygt)

- at aktiviteterne i dagplejen er alderssvarende.

- at barnet bliver styrket motorisk gennem leg.

- at børnene ofte kommer ud og får frisk luft. (Børnene sover næsten også altid udenfor. Det er yderst sjældent, at de sover indenfor. Det er kun ved forfærdelige vejrforhold)

- at vi synger og snakker over vores morgensamling, læser højt og bevæger os til musik.