Forældresamarbejde

Forældre-samarbejde

Vi mener, at det er vigtigt, at vi bliver informeret om, hvordan barnet har det, og hvordan det har sovet og spist. Vi vil også gerne vide, hvis der er sket eller sket noget i hjemmet, som kan have indflydelse på barnet. Derimod er vi også villige til at hjælpe med bekymringer om barnets udvikling el. lign. 


Vi mener også, at det er vigtigt, at vi giver informationer den anden vej, da vi er den eneste informationskilde, I har som forældre. Vi fortæller gerne, hvad barnet har lavet og oplevet i dagplejen.


Hvis I har andre forventninger til et godt samarbejde, så oplys os herom.